Din nevoia creştinească de a acţiona în folosul semenilor, mai mulţi tineri ortodocşi, care ne-am angajat pe linia de destin românesc, de credinţă şi tradiţie strămoşească a Mişcării Legionare am format în anul 2005 un grup de ru­găciune şi voluntariat care a căpătat personalitate juridică în anul 2006 sub numele de Asociaţia PREZENT!

Structura asociaţiei e alcătuită din membri şi prieteni, atât tineri (inte­lectuali, studenţi sau muncitori), cât şi vârstnici (foşti detinuţi politici) din Bucureşti, Cluj, Braşov, Caraş Severin, Prahova şi din străinătate (Europa sau America de Nord). Cu toţii împărtăşim credinţa cea dreaptă în Dumnezeu şi iubirea firească pentru neamul românesc, ai cărui fii suntem, călăuzindu-ne în veac spre ţelul final al Învieii pe linia Căpitanului, Corneliu Zelea Codreanu, şi Comandantului, Horia Sima.  

Din scopurile Asociaţiei:Apărarea şi promovarea Ortodoxiei; renaşterea spirituală şi culturală a poporului român; restabilirea adevărului istoric şi propagarea lui; edu­carea tineretului în spirit creştin tradiţional românesc; trezirea conştiinţei şi demnităţii naţionale la românii din cadrul graniţelor istorice ale României, la cei din exil şi strângerea legăturilor între exil şi patrie. 

Asociaţia PREZENT! desfaşoară mai multe tipuri de activităţi:

Comemorative: parastase şi omagieri ale personalităţilor, eroilor şi martirilor; ridicarea de troiţe în memoria înaintaşilor noştri; seri de rugă­ciune şi priveghere; pelerinaje în locuri cu desebită însemnătate pentru neamul românesc: mănăstiri, monumente, închisori politice.

Culturale: conferinţe dedicate oamenilor de seamă ai neamului; tipărirea de carte religioasă, literatură de detenţie, istorie etc.; organizarea de concursuri de eseuri cu subiecte istorice, religioase, literare.

Sociale: ajutorarea bătrânilor, copiilor orfani, bolnavilor de SIDA, a di­verselor persoane fără posibilităţi materiale, prin: donaţii de alimente, haine, rechizite, sprijinire în vederea integrării lor în societate etc; spri­jinirea românismului în Basarabia.

Voluntariat: curăţarea parcurilor, a zonelor de agrement şi a spaţiilor publice neîngrijite; curăţarea şi întreţinerea unor monumente, mausolee şi cimitire ale eroilor neamului; organizarea unor tabere de muncă şi ru­găciune la biserici şi mănăstiri. 

Sigla Asociatiei PREZENT!

Reclame